Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-191 2019-06-20
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS <br> PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                                                                                                                

RASEINIAI LINIJA

 

 

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr. TS-191

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 29 punktu,  Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras

 

Andrius Bautronis

 

Dokumento priedai:
TS-191 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Ataskaita)
TS-191 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Į pradžią