Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-326 2019-10-30
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO

                                                                                                                

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo BEI biudžeto lėšų naudojimo SUTARTIES paTvirtinimo

 

2019 m. spalio 30 d. Nr. TS-326

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.     Patvirtinti:

1.1.           Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašą (pridedama);

1.2.          Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti biudžeto lėšų naudojimo sutartį (pridedama).

2.               Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. TS-336 „Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

  

Savivaldybės meras

 

Andrius Bautronis

 

Dokumento priedai:
TS-326 - DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO (Tvarkos aprašas)
TS-326 - DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO
TS-326 - DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO
TS-326 - DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO
TS-326 - DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO
TS-326 - DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO
TS-326 - DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO (4 priedas)
TS-326 - DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO (5 priedas)
Į pradžią