Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-318 2019-10-30
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl gatvių panaikinimo

                                                                                                                

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL gatvių panaikinimo

 

2019 m. spalio 30 d. Nr. TS-318

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu,  Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į VĮ Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Adresų registro skyriaus vadovo el. paštu gautą informaciją, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Paliepių seniūnijos 2019 m. rugsėjo 24 d. raštą Nr. (1.11)14-111 „Dėl gatvės panaikinimo“, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ariogalos miesto seniūnijos 2019 m. rugsėjo 26 d. raštą Nr. 13-111 (1.11) „Dėl gatvės panaikinimo“, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Raseinių miesto seniūnijos 2019 m. spalio 2 d. raštą Nr. 17-100 „Dėl gatvės panaikinimo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

panaikinti Raseinių rajono savivaldybėje šias gatves:

1. Raseinių r. sav., Paliepių sen., Slabados k. – Varnėnų g.

2. Raseinių r. sav., Ariogaloje – Negirvos g.

3. Raseinių mieste – Ąžuolų g.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras

 

Andrius Bautronis

 

Į pradžią