Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TS-86 2020-04-09
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

                                                                                                                 Raseinių rajono savivaldybės

                                                                                                           Kaimo plėtros programos

                                                                                                                 įgyvendinimo tvarkos aprašo

                                                                                                                 6 priedas       

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

PROJEKTO TINKAMUMO VERTINIMo anketa

 

____________

(Data)

 

Organizacijos pavadinimas

 

 

Projekto pavadinimas 

 

 

Projekto paraiškos gavimo data

 

 

 

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

2 balai

1 balas

0 balų

1.

Projekto tinkamumas (ar projekto tikslai ir uždaviniai yra aiškūs ir konkretūs)

Taip

Iš dalies

Ne

2.

Projekto ilgalaikis poveikis (ar laukiami projekto rezultatai ir nauda kaimo gyventojams, susiję su projekte numatyta veikla yra konkretūs ir realūs)

Taip

Iš dalies

Ne

3.

Projekto veiklos planas (ar numatytas projekto vykdymo grafikas yra nuoseklus ir detalus)

Taip

Iš dalies

Ne

4.

Realus lėšų poreikis (ar pagrįstas prašomų lėšų reikalingumas, ar detalizuotas projekto biudžetas, lėšos įvardintos aiškiai)

Taip

Iš dalies

Ne

5.

 Kiti finansavimo šaltiniai (ar projektui įgyvendinti yra numatytas finansavimas iš kitų šaltinių)

Taip

-

Ne

6.

Projekto viešinimas (ar numatytas konkretus projekto rezultatų viešinimas)

Taip

Iš dalies

Ne

Bendra maksimali balų suma

12

 

 

Projekto įvertinimas balais

 

 

Projekto veiklos, sąmatos išlaidų rūšys, kurių siūloma nefinansuoti arba finansuoti iš dalies

 

Projektui finansuoti siūloma suma:

 

 

Komisijos narys:         ______________________                          ___________

                                         (vardas, pavardė)                                            (parašas)

 

______________________

                                                                                                                                                                            

Į pradžią