Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 5102
1. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DABUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO
3. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
4. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI
5. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
6. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI
7. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ „VILKAUDA“
8. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ
9. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ ANTONIO RATKEVIČIAUS SPORTO MOKYKLAI
11. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
12. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS ĄŽUOLŲ G. 3, EIŠIŠKIŲ MIESTE
13. DĖL ŠALČININKŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS LAISVALAIKIO IR SPORTO CENTRO STEIGIMO
14. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
15. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-1149 „DĖL MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
16. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
17. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
18. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-889 „DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO
19. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO IR JŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
20. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
21. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
22. DĖL ŠEIMOS STIPRINIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIORITETŲ NUSTATYMO
23. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO ŠALČININKŲ MIESTO GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
24. DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2020-2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
25. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2020-2024 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
26. DĖL ALEKSANDRO GODOVŠČIKOVO ATLEIDIMO IŠ ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
27. DĖL LIUDMILOS BANDALEVIČ PASKYRIMO LAIKINAI EITI ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGAS
28. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS APSKRITIES REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ
29. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO
30. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1235 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ ĮGYVENDINIMUI“ PAPILDYMO
31. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ R. PABARĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
32. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠALČININKŲ SEN. ZAVIŠONIŲ K. P. VENDZIAGOLSKIO G. RUOŽO KAPITALINIS REMONTAS“
33. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1254 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 -2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
34. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
35. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
36. DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS
37. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI
38. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
39. DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO BEI PARDAVIMO
40. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
41. DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2020 METŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PAGAL VEIKLOS RŪŠIS NUSTATYMO
42. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
43. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
44. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
45. DĖL KIETOJO KURO (MALKŲ) BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI KAINOS PATVIRTINIMO
46. DĖL GYVENAMOJO BŪSTO PIRKIMO
47. DĖL DANUTOS BUTKO ATLEIDIMO IŠ ŠALČININKŲ R. ŠALČININKĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGŲ
48. DĖL BIRUTĖS ŽYBORTIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠALČININKŲ R. POŠKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGŲ
49. DĖL ŠALČININKŲ R. KALESNINKŲ LIUDVIKO NARBUTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
50. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis