Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 2137
1. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI
2. DĖL PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO ŠALČININKŲ MIESTO IR ŠALČININKŲ SENIŪNIJOS ZAVIŠONIŲ KAIMO GATVĖMS
3. DĖL UAB "VILNIAUS VANDENYS" 2020-2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
4. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL SOCIALINIO BŪSTO IŠNUOMOJIMO
6. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
7. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
8. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
10. DĖL ŠEIMOS STIPRINIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIORITETŲ NUSTATYMO
11. DĖL ŠALČININKŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS LAISVALAIKIO IR SPORTO CENTRO STEIGIMO
12. DĖL VIENKARTINĖS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO
13. DĖL UAB "VILNIAUS VANDENYS" 2020-2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
14. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2020-2024 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
15. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ ANTONIO RATKEVIČIAUS SPORTO MOKYKLAI
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
18. DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS
19. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS ĄŽUOLŲ G. 3, EIŠIŠKIŲ MIESTE
20. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
21. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
22. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ ,,VILKAUDA"
23. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲPAREIGYBIŲ IR DABUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO
24. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
25. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
26. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO ŠALČININKŲ MIESTO IR ŠALČININKŲ SENIŪNIJOS ZAVIŠONIŲ KAIMO GATVĖMS PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI
28. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ
29. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI
30. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
31. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO IR JŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
33. DĖL ŠALČININKŲ R. SAVIVALDYBĖS PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
34. DĖL UAB "VILNIAUS VANDENYS" 2020-2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
35. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-889 "DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PANAIKINIMO
36. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-1149 "DĖL MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
37. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO ŠALČININKŲ MIESTO GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
38. DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2020 METŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PAGAL VEIKLOS RŪŠIS NUSTATYMO
39. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
40. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
41. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
42. DĖL GYVENAMOJO BŪSTO PIRKIMO
43. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI
44. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
45. DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO BEI PARDAVIMO
46. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS APSKRITIES REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ
47. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
48. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
49. DĖL KIETOJO KURO (MALKŲ) BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI KAINOS PATVIRTINIMO
50. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis