Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 2299
1. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO
2. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-256 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITINIMO
3. DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE LAIKOTARPIU
4. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL VLADISLAVO KOZAKEVIČIAUS BENDRUOMENĖS LAISVALAIKIO IR SPORTO CENTRO STEIGIMO“ DALINIO PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
5. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL VLADISLAVO KOZAKEVIČIAUS BENDRUOMENĖS LAISVALAIKIO IR SPORTO CENTRO STEIGIMO“ DALINIO PAKEITIMO
6. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2020-2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
7. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-256 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITINIMO
8. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
9. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO 2020 METAIS OBJEKTŲ PATVIRTINIMO
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
11. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.
12. DĖL TIKSLINĖS PAŠALPOS SKYRIMO
13. DĖL TIKSLINĖS PAŠALPOS SKYRIMO
14. DĖL TIKSLINĖS PAŠALPOS SKYRIMO
15. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO ŠALČININKŲ MIESTO GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO
16. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO 2020 METAIS OBJEKTŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO
18. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
19. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
20. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMO APDOVANOJIMO „UŽ NUOPELNUS ŠALČININKŲ RAJONUI” KOMISIJOS SUDARYMO
21. DĖL ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
22. DĖL ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ ANTONIO RATKEVIČIAUS SPORTO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
23. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2020-2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
24. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO BIUDŽETO PAKEITIMO
25. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO ŠALČININKŲ SENIŪNIJOS ZAVIŠONIŲ KAIMO GATVEI
26. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-268 "DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO" PAILDYMO
27. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINES ĮSTAIGAS
28. DĖL ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
29. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO ” PAKEITIMO
30. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
32. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS ŠALČININKŲ MIESTE"
33. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMO APDOVANOJIMO „UŽ NUOPELNUS ŠALČININKŲ RAJONUI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
34. DĖL ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
35. DĖL ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
36. DĖL ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
37. DĖL ŠALČININKŲ R. KALESNINKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
38. DĖL ŠALČININKŲ R. POŠKONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
39. DĖL ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
40. DĖL ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
41. DĖL ŠALČININKŲ R. JANČIŪNŲ UDC 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
42. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UŽDARYMO 2020 METŲ VASAROS LAIKOTARPIUI
43. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGINĖS ALGOS
44. DĖL ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
45. DĖL ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJOS GERVIŠKIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
46. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-784 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
47. DĖL MOBILIOJO RYŠIO ĮRANGOS TALPINIMO SUTARTIES ATNAUJINIMO
48. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
49. DĖL ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS ŠALČININKĖLIŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
50. DĖL ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS JURGELIONIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS LIKVIDAVIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis