Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 2406
1. DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO PARDAVIMO BEI NURAŠYMO
2. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO
3. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS
4. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO
5. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-256 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
6. DĖL BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMO
7. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ RELIGINIŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS
8. DĖL BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMO
9. DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
10. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
11. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
12. DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
14. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO 2020 METAIS
15. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UŽDARYMO 2020 METŲ VASAROS LAIKOTARPIUI
16. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-256 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
17. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO
18. DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS
19. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS
20. DĖL UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS
21. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO UŽDARYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIUI
22. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
23. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
24. DĖL EIŠIŠKIŲ LAISVALAIKIO IR VERSLO CENTRO ETATŲ PATVIRTINIMO
25. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "TARVALSTYBINIŲ SOCIALINIŲ RYŠIŲ STIPRINIMAS" PAGAL V-A INTERREG LIETUVA-LENKIJA PROGRAMĄ
26. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UŽDARYMO 2020 METŲ VASAROS LAIKOTARPIUI
27. TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS DĖL DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
28. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-197 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL AB "IGNITIS GAMYBA" IR AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS" AKCIJŲ PARDAVIMO
30. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 26 d. SPRENDIMO Nr.T-221 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
31. DĖL SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO 2019 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
32. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ NAUJOS REDAKCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
33. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
34. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2021 M. NUSTATYMO
35. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO BEI ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2021 M.
36. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO 2020 METAIS
37. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-256 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
38. DĖL SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO 2019 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
39. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
40. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
41. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
42. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
43. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-256 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
44. DĖL ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ ANTONIO RATKEVIČIAUS SPORTO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
45. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
46. DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
47. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
48. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
49. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TECHNIKĄ
50. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRUI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis