Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 2247
1. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
3. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-202 ,, DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO IR JŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
4. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
5. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
6. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
7. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
8. DĖL UAB „TVARKYBA“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
9. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
10. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS 2020 M. PATVIRTINIMO
11. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
12. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
13. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS LOVŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
16. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
17. DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
18. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
19. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
21. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
22. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
23. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
24. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
25. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
26. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
29. DĖL UAB „TVARKYBA“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO
30. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMU Nr. T-526 PRIEDO PAKEITIMO
31. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "ŠALČININKŲ RAJ. EIŠIŠKIŲ A. RATKEVIČIAUS SPORTO MOKYKLOS KAPITALINIS REMONTAS" DALYVAVIMUI KONKURSE
32. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
33. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
34. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
35. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-704 ,, DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
36. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMU NR. T-202 ,, DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO IR JŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ SUDARYTŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PAKEITIMO
37. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
38. DĖL PRITARIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
39. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
40. DĖL PASTATO PRITAIKYMO SOCIALINIO BŪSTO PASKIRČIAI
41. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
42. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
43. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
44. DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS
45. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
46. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ PATVIRTINIMO
47. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
48. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
49. DĖL ŠALČININKŲ R. POŠKONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS LAIKINO SKYRIMO
50. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis