Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Galioja Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-960 2018-02-21
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

herbas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                 

SPRENDIMAS

  DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2018 m. vasario 21 d. Nr. T-960

Šalčininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19  punktu bei 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu ir remdamasi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu patvirtintu 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės veiklos reglamento patvirtinimo“,  Šalčininkų rajono savivaldybės taryba                                n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

 

 

Meras

Zdzislav Palevič

 

Dokumento priedai:
T-960 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Į pradžią