Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DĮV-932 2019-07-16
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠALČININKŲ VAISTINĖS ĮSTATŲ TVIRTINIMO

herbas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠALČININKŲ VAISTINĖS ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. DĮV-932

Šalčininkai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, remdamasis Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313 redakcija):

1. T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų vaistinės pakeistus įstatus (pridedama).

2. Į g a l i o j u  uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų vaistinės laikinai einančią direktoriaus pareigas Angelę Šengerejienę pasirašyti pakeistus įstatus ir įregistruoti juos juridinių asmenų registre.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                             Josif Rybak

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galina Šamašova, Turto valdymo skyrius, tel.: (8 380) 30196, el. paštas: galina.samasova@salcininkai.lt

Dokumento priedai:
DĮV-932 - DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠALČININKŲ VAISTINĖS ĮSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią