Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. PR-225 2019-10-24
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ

Projektas

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ

 

2019 m. spalio 24 d. Nr. PR-225

Šalčininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, remdamasi Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-268, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia,

leisti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai viešojo konkurso būdu išnuomoti 21,90 kv. m bendrojo ploto negyvenamąją patalpą darbo dienomis nuo 16.00 iki 18.00 val., esančią Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst., (pastato,  kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8597-6001-5022, pažymėjimas plane – 2D3p, bendras pastato plotas – 1384,32 kv. m, patalpa pažymėta plane 2-25) odontologinei veiklai vykdyti.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič

 

 

 

SUDERINTA:

Savivaldybės administracijos direktorius

                  Josif Rybak

 

 

Suderinta:

 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Agneška Bocevič

 

Suderinta:

 Turto valdymo skyriaus vedėja Galina Šamašova

Suderinta:

 Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Vaclava Jelagina

 

Jolanta Galin Galin, Turto valdymo skyrius, tel.: 838020133, el. paštas: dlx@salcininkai.lt

 

Dokumento priedai:
PR-225 - DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ
Į pradžią