Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. PR-240 2019-10-29
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO<br> TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Projektas

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                 

SPRENDIMAS

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. spalio 29 d. Nr. PR-240

Šalčininkai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426 „Dėl Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šalčininkų rajono mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų rajoninių renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T-1012 „Dėl Šalčininkų rajono mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų rajoninių renginių organizavimo“;

2.2. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimą Nr. T-1281 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl Šalčininkų rajono mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų rajoninių renginių organizavimo“ dalinio tvarkos aprašo pakeitimo“.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič

 

 

 

SUDERINTA:

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

 

 

Suderinta:

 Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Vaclava Jelagina, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Agneška Bocevič

Suderinta:

 Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jelena Uljanovič, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Marinovskienė

Suderinta:

 Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič

 

 

 

 

Halina Smykovska, Švietimo ir sporto skyrius, tel.: 838030180, el. paštas: halina.smykovska@salcininkai.lt

Dokumento priedai:
PR-240 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-240 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-240 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-240 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
PR-240 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
PR-240 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
PR-240 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
Į pradžią