Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. PR-244 2019-10-30
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

Projektas

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

 

2019 m. spalio 30 d. Nr. PR-244

Šalčininkai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, remdamasi Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890, Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-1330, atsižvelgdama į biužetinės įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos prašymą, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį 10 metų biužetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti:

1.1.  41,72 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos patikėjimo teise valdomame pastate Mokyklos g. 18A, Jurgelionių k., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav.. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-3088-2196, pažymėjimas plane – 1C1/p, bendras pastato plotas – 635,35 kv. m, patalpa pažymėta plane – 1-4).

 1.2.  161,21 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir biudžetinės įstaigos Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos patikėjimo teise valdomame pastate Mokyklos g. 3, Tribonių k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8597-5017-0005, pažymėjimas plane – 1C2b, bendras pastato plotas – 393,86 kv. m, patalpa pažymėta plane – 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9).

2. Įgalioti:

2.1. Biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktorę Danutą Anichovskają pasirašyti turto, nurodyto šio sprendimo 1.1. papunktyje, panaudos sutartį.

2.2. Biudžetinės įstaigos Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorę Ireną Volską pasirašyti turto, nurodyto šio sprendimo 1.2. papunktyje, panaudos sutartį.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič

 

 

SUDERINTA:

Savivaldybės administracijos direktorius

                     Josif Rybak

 

Suderinta:

 Turto valdymo skyriaus vedėja Galina Šamašova

Suderinta:

 Turto valdymo skyriaus vedėja Galina Šamašova

Suderinta:

 Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Vaclava Jelagina

 

 

Jolanta Galin Galin, Turto valdymo skyrius, tel.: 838020133, el. paštas: dlx@salcininkai.lt

 

Dokumento priedai:
PR-244 - DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (PRIEDAS)
Į pradžią