Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Galioja Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-191 2019-11-05
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

herbas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 5 d. Nr. T-191

Šalčininkai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-268 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.2. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T-571 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo papildymo“.

2.3. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-867 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-268, papildymo“.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Zdzislav Palevič

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-191 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T-191 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T-191 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T-191 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T-191 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T-191 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T-191 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Į pradžią