Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Galioja Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. PR-330 2020-02-03
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-704 ,, DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

Projektas

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                 

SPRENDIMAS

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-704 ,,DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 3 d. Nr. PR-330

Šalčininkai

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 4 dalimi bei 18 straipsnio 1 dalimi, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

          Pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.T-704 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo ir studijų rėmimo programos komisijos sudarymo“ 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

,,2. Sudaryti Studijų rėmimo programos komisiją:

2.1. Komisijos pirmininkas – Gžegož Jurgo, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

2.2. Komisijos sekretorė – Jolanta Černiavskienė, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

2.3. Komisijos nariai:

2.3.1. Veronika Žemoitinienė, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė;

2.3.2. Regina Markevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

2.3.3. Kristina Marinovskienė, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja“.

          Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič

 

SUDERINTA:

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

 

 

Suderinta:

 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Zinkevičienė

Suderinta:

 Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Vaclava Jelagina

Suderinta:

 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič

 

 

 

 

Jolanta Černiavskienė, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, tel.: 838020219, el. paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt

Dokumento priedai:
PR-330 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-704 ,, DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią