Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. PR-343 2020-02-04
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO PROJEKTO "ŠALČININKŲ RAJ. EIŠIŠKIŲ A. RATKEVIČIAUS SPORTO MOKYKLOS KAPITALINIS REMONTAS" DALYVAVIMUI KONKURSE

Projektas

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO "ŠALČININKŲ RAJ. EIŠIŠKIŲ A. RATKEVIČIAUS SPORTO MOKYKLOS KAPITALINIS REMONTAS" DALYVAVIMUI  KONKURSE

 

2020 m. vasario 4 d. Nr. PR-343

Šalčininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 ir 44 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29  d. įsakymo Nr. V-1412, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui 2020 metų kvietime teikti projekto „Šalčininkų raj. Eišiškių A.Ratkevičiaus sporto mokyklos kapitalinis remontas“  paraišką (toliau – Projektas).

2. Įsipareigoti Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėti prie Projekto ne mažiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bei užtikrinti mokėjimą už netinkamas, bet projekto įgyvendinimui būtinas finansuoti išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas.

3. Įgalioti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Projekto sutartį, paraišką ir kitus su Projektu susijusius dokumentus, reikalingus teikiant paraišką, o gavus finansavimą, pasirašyti Projekto finansavimo sutartį.

          Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič

 

SUDERINTA:

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

 

 

Suderinta:

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Danute Zinkevičienė

Suderinta:

 Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jelena Uljanovič

Suderinta:

 Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Vaclava Jelagina

 

 

 

Jolanta Urvikienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyrius, tel.: 838020207, el. paštas: jolanta.urvikiene@salcininkai.lt

Dokumento priedai:
PR-343 - DĖL PRITARIMO PROJEKTO "ŠALČININKŲ RAJ. EIŠIŠKIŲ A. RATKEVIČIAUS SPORTO MOKYKLOS KAPITALINIS REMONTAS" DALYVAVIMUI KONKURSE (PRIEDAS)
Į pradžią