Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. PR-356 2020-02-07
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Projektas

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                 

SPRENDIMAS

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 7 d. Nr. PR-356

Šalčininkai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir remdamasi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo“ 149 straipsniu, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės mero 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič

 

 

 

SUDERINTA:

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

 

 

Suderinta:

 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Agneška Bocevič

Suderinta:

 Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Vaclava Jelagina

Suderinta:

[Derinantys asmenys 3]

 

 

 

 

 

 

Violeta Baranovska, Patarėjai, tel.: 8 (380) 20 128, el. paštas: violeta.baranovska@salcininkai.lt

Dokumento priedai:
PR-356 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-356 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-356 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-356 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią