Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. PR-362 2020-02-12
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Projektas

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

                                                                                                                 

SPRENDIMAS

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 12 d. Nr. PR-362

Šalčininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu bei 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, remdamasi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič

 

 

 

SUDERINTA:

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

 

 

Suderinta:

 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Agneška Bocevič

Suderinta:

 Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Vaclava Jelagina

Suderinta:

 Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jelena Uljanovič

 

 

 

 

 

 

Donata Ašmankevičienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyrius, tel.: 838030165, el. paštas: donata.asmankeviciene@salcininkai.lt

Dokumento priedai:
PR-362 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-362 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-362 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-362 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią