Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Galioja Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-256 2020-02-13
Padalinys: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

herbas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. T-256

Šalčininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto 34 985,8 tūkst. eurų pajamų planą (pridedama).

2. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2020 metais gautų pajamų už teikiamas paslaugas 629,0 tūkst. eurų įmokų į biudžetą planą (pridedama).

3. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto 34 985,8 tūkst. eurų asignavimus bei išlaidų planą (pridedami).

4. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2020 metų 21 661,7 tūkst.  eurų darbo užmokesčio fondą.

5. Pavesti Šalčininkų rajono savivaldybės asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2020 metų išlaidų sąmatas, nustatyti reikiamų asignavimų dalį 2020 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus (pridedama).

6. Skirti komunalinėms paslaugoms šias biudžetinių įstaigų programų lėšas:

6.1. 50 procentų lėšų, numatytų ikimokyklinėms įstaigoms (išskyrus mitybą) ir neformaliojo ugdymo įstaigoms (išskyrus sporto mokyklą);

6.2. 20 procentų lėšų, numatytų Čiužiakampio senelių globos namams.

 

 
 
 

Meras                                                                                                                             Zdzislav Palevič

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-256 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T-256 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-256 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T-256 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T-256 - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
Į pradžią