Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-59 2011-05-19
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2011 m. gegužės 19 d.  Nr. T1-59

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049, Žin., 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 0,3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui (išskyrus nekilnojamajam turtui, nurodytam 1.2 papunktyje);

1.2. 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui, kuris yra  naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ir nenaudojamas.

2. Patvirtinti nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1 procento mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Virgilijus Pozingis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Janina Valienė

2011-05-10

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-59 - 2011-05-19
DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Dokumento priedai:
T1-59 - DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią