Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1718 2011-03-31
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO VYTAUTUI VAICEKAUSKUI

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO VYTAUTUI VAICEKAUSKUI

 

2011 m. kovo 31 d.  Nr. T1-1718

Šilutė

                              

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, remdamasi Savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T1-1007 patvirtintais Šilutės rajono savivaldybės, Šilutės miesto ir kitų rajono gyvenamųjų vietovių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, atsižvelgdama į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo 2011-03-15 raštą Nr. 3 ir prie jo pateiktą medžiagą, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž  i a:

Suteikti Šilutės miesto Garbės piliečio vardą Vytautui Vaicekauskui.

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis

______________

 

 

 

 

Parengė

 

 

Dana Junutienė

2011-03-21

Į pradžią