Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1586 2010-11-25
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 25 d.  Nr. T1-1586

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617) 11 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo 2010-11-09 akto Nr. TP1-2553 išvadą, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (sprendinių brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Virgilijus Pozingis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Ilona Lukošiūnaitė

2010-11-11

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 1)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 2)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 3)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 4)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 5)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 6)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 7)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 8)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 9)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 10)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 11)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 12)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1586 - 2010-11-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2)
Dokumento priedai:
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 1)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 2)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 3)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 4)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 5)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 6)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 7)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 8)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 9)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 10)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 11)
T1-1586 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (BRĖŽINYS 12)
Į pradžią