Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-875 2013-09-26
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ BEI JŲ DALIŲ PERDAVIMO

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ

ŽEMĖS SKLYPŲ BEI JŲ DALIŲ PERDAVIMO

 

2013 m. rugsėjo 26 d. Nr. T1- 875

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 86-4525) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004,  Nr. 28-868) 16 straipsnio 1 dalimi, 17 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-07-25 sprendimu Nr. T1-843 patvirtinto Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės perdavimo valdyti patikėjimo teise, perdavimo neatlygintinai ja naudotis (panaudai), nuomos ir perleidimo tvarkos aprašo 2 punktu bei atsižvelgdama į įstaigų prašymus, Šilutės rajono  savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a:

               1. Perduoti biudžetinėms įstaigoms patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus bei jų dalis nuostatuose numatytai veiklai vykdyti:

1.1. Neteko galios.

2016 m. liepos 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-419 redakcija

 

1.2. Neteko galios.

2016 m. lapkričio 24 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-500 redakcija

 

1.2.1. Neteko galios.

2016 m. lapkričio 24 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-500 redakcija

 

1.2.2. Neteko galios.

2016 m. lapkričio 24 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-500 redakcija

 

1.3. Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-1091 redakcija

 

1.4. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijai, įmonės kodas 290697540:

1.4.1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems mokyklos pastatui, katilinės pastato daliai, garažo-šaudyklos pastatui, sandėlio pastatams, daržinės pastatui, kiemo rūsio pastatui ir kiemo statiniams (stadionui, lauko tualetui, atmatų dėžei, kuro cisternai, kiemo aikštelei, tvorai) eksploatuoti Šilutės r. sav., Švėkšnoje, Sodo g. 1, esantį bendro naudojimo 54738/55855 (5,4738 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8872/0010:365, unikalus Nr. 4400-1653-1612, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.4.2. Neteko galios.

              2018 m. vasario 20 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-938 redakcija

 

1.5. Šilutės r. Švėkšnos lošeliui-darželiui, įmonės kodas 190688914: Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai vaikų darželio pastato daliai ir kiemo aikštelei eksploatuoti Šilutės r. sav., Švėkšnoje, Sodo g. 3, esantį bendro naudojimo 8012/8383 (0,8012 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8872/0010:392, unikalus Nr. 4400-2050-1893, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.6. Neteko galios.

2016 m. liepos 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-419 redakcija

 

1.7. Šilutės r. Vainuto gimnazijai, įmonės kodas 190697735:

1.7.1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems mokyklos, katilinės, sandėlio pastatams ir kiemo statiniams (kiemo aikštelei, stadionui) eksploatuoti Šilutės r. sav., Vainutas, Tauragės g. 14, esantį 3,6004 ha ploto žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8880/0005:427, unikalus Nr. 4400-1832-5080, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.7.2. Neteko galios.

2019 m. rugsėjo 26 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-137 redakcija

 

1.8. Neteko galios.

2020 m. gegužės 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-392 redakcija

 

1.8.1. Neteko galios.

2020 m. gegužės 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-392 redakcija

 

1.8.2. Neteko galios.

2017 m. rugsėjo 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-806 redakcija

 

1.9. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio darželiui-mokyklai, įmonės kodas 190687965: Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai mokyklos pastato daliai ir pavėsinės pastatams, kiemo aikštelei, tvorai eksploatuoti Šilutės r. sav., Gardamo sen., Šylių k., Šusties g. 6, esantį bendro naudojimo 4081/4675 (0,4081 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8870/0006:263, unikalus Nr. 4400-1965-4522, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.10. Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-1091 redakcija

 

1.11. Šilutės socialinių paslaugų centrui, įmonės kodas  302944535: Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam pastato - savarankiško gyvenimo namų su butais daliai ir ūkiniams pastatams eksploatuoti Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Juknaičių k., A. ir R. Kiškių g. 1, esantį bendro naudojimo 10991/23972 (1,0991 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8820/0001:209, unikalus Nr. 4400-2003-0053, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

1.12. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai, įmonės kodas 190700188:

1.12.1.  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam viešosios bibliotekos pastatui eksploatuoti Šilutėje, Tilžės g. 10, esantį 0,1119 ha ploto žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8867/0016:160, unikalus Nr. 8867-0016-0160, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

1.12.2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai vaikų darželio pastato daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Gardamas, Liepų g. 4, esantį bendro naudojimo 983/6581 (0,0983 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8850/0007:130, unikalus Nr. 4400-1091-5434, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.3. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai mokyklos pastato daliai, sandėlio pastato daliai ir kiemo statinio (lauko tualeto) daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Gardamo sen., Ramučių k.,  V. Gaigalaičio g. 12, esantį bendro naudojimo 2392/19555 (0,2392 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8850/0009:165, unikalus Nr. 4400-0946-8218, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.4. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai mokyklos pastato daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Gardamo sen., Šylių k., Šusties g. 6, esantį bendro naudojimo 594/04675 (0,0594 ha) ploto žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8870/0006:263, unikalus Nr. 4400-1965-4522, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.5. Neteko galios.

2017 m. liepos 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-778 redakcija

 

1.12.6. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kultūros namų pastato daliai  eksploatuoti Šilutės r. sav., Katyčiuose, Turgaus a. 1, esantį bendro naudojimo 227/2883 (0,0227 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8822/0002:166, unikalus Nr. 4400-0450-8021, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

1.12.7. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai vaikų darželio pastato daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Rusnėje, K.Donelaičio g. 2, esantį bendro naudojimo 828/10851 (0,0828 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8854/0003:375, unikalus Nr. 4400-1885-6410, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.8. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai darželio - mokyklos pastato daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k., Vingio g. 1, esantį bendro naudojimo 594/4708 (0,0594 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8817/0002:291, unikalus Nr. 4400-1044-1746, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.9. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai mokyklos pastato daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k., Šilojų g. 15, esantį bendro naudojimo 743/26766 (0,0743 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8874/0002:126, unikalus Nr. 4400-2053-4509, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.10. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai kultūros namų pastato daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Vainute, Galnės g. 1, esantį bendro naudojimo 1144/14825 (0,1144 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8880/0005:451, unikalus Nr. 4400-2053-4541, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.11. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai mokyklos pastato daliai ir kiemo statiniui (lauko tualetui) eksploatuoti Šilutės r. sav., Vainuto sen., Balčių k., Tauragės g. 49, esantį bendro naudojimo 584/11720 (0,0584 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8830/0002:213, unikalus Nr. 4400-0946-7023, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.12. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai mokyklos pastato daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Vainuto sen., Bikavėnų k., Jūros g. 9, esantį bendro naudojimo 279/4048 (0,0279 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8804/0004:137, unikalus Nr. 4400-1131-3436, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.12.13. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai darželio pastato daliai eksploatuoti Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k., Plaškuoto g. 2, esantį bendro naudojimo 610/3872 (0,0610 ha) žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8810/0003:344, unikalus Nr. 4400-2090-8590, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

1.13. Neteko galios.

              2018 m. vasario 20 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-938 redakcija

 

               2. Perduoti viešosioms įstaigoms panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus bei jų dalis nuostatuose numatytai veiklai vykdyti:

2.1. Viešajai įstaigai Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centrui, įmonės kodas 277408760: iki 2016 m. birželio 6 d.   Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems ambulatorijos pastatui, sandėlio pastatams ir kiemo statiniams (šuliniui, kiemo aikštelei) eksploatuoti Šilutės r. sav., Švėkšna, Liepų a. 3, esantį 0,1202 ha ploto žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8872/0010:277, unikalus Nr. 4400-0804-6324, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

2.2.Viešajai įstaigai „Šilutės sportas“, įmonės kodas 177416521:

2.2.1. iki 2025 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam administraciniam pastatui ir ūkiniams pastatams eksploatuoti Šilutėje, Stadiono g. 10, esantį 0,4350 ha ploto žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:175, unikalus Nr. 4400-2147-4737, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos.

2.2.2. iki 2025 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems buitiniams pastatams ir statiniams eksploatuoti Šilutėje, Stadiono g. 12, esančio žemės sklypo (kadastrinis numeris 8867/0020:8, unikalus numeris 4400-0629-6340, plotas 4,5118 ha) 2,5464 ha ploto dalį pridedamame plane, pažymėtą „A”, kurios naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

2019 m. kovo 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-1320 redakcija

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Daiva Žebelienė

______________

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Daiva Thumat

2013-08-14

Į pradžią