Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-931 2013-11-28
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ,,SIDABRINĖS NENDRĖS“ PREMIJOS NUOSTATAI (NAUJA REDAKCIJA)

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 28 d.

sprendimu Nr. T1-931

 

                   

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ,,SIDABRINĖS NENDRĖS“ PREMIJOS NUOSTATAI (NAUJA REDAKCIJA)

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šilutės rajono savivaldybės ,,Sidabrinės nendrės“ premijos (toliau – premija) steigėja – rajono Savivaldybė.

2. Premija teikiama asmeniui ar kolektyvui už ypatingus darbus ir nuopelnus garsinant Šilutės rajoną.

3. Premiją sudaro: vardinis diplomas, premijos dovana ir laureato ženklas, 5 MMA dydžio piniginė premija (ji mokama iš rajono Kultūrinės veiklos programos lėšų).

4. Premija teikiama minint Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

 

II. PREMIJOS SKYRIMAS

 

5. Kandidatūras premijai gauti gali pristatyti fiziniai ir juridiniai asmenys.

6. Teikėjai privalo užpildyti siūlomo pretendento anketą (1 priedas), gali būti pateikta papildoma medžiaga.

7. Premija skiriama nepriklausomai nuo nominanto veiklos vietos, pilietybės, kitų gautų premijų.

8. „Sidabrinės nendrės“ premija tam pačiam asmeniui ar kolektyvui teikiama vieną kartą.

9. Teikimą apie apdovanojimą premija priima ,,Sidabrinės nendrės“ premijos komitetas.     

10. Informacija apie teikimą skelbiama žiniasklaidoje ir kitose informacinėse priemonėse.

11. Teikimą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius nominuojant ne daugiau 1 laureato.

12. Savivaldybės taryba tvirtina ,,Sidabrinės nendrės“ premijos komiteto sudėtį. Jis formuojamas iš rajono politikų, kultūros, švietimo, žiniasklaidos, verslo, sveikatos, sporto sričių deleguotų atstovų (2 priedas).

13. Komitetui vadovauja Savivaldybės tarybos sprendimu skirtas Savivaldybės tarybos narys.

              14. Savivaldybės taryba tvirtina ,,Sidabrinės nendrės“ premijos komiteto veiklos nuostatus.

 

 

_________________________________________

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės

„Sidabrinės nendrės“ premijos nuostatų

1 priedas

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS „SIDABRINĖS NENDRĖS“ PREMIJOS

SIŪLOMO PRETENDENTO ANKETA

 

 

1. Siūloma:

asmuo (tikslus vardas, pavardė, adresas)

....................................................................................................................................................

 

arba kolektyvas (tikslus pavadinimas, adresas)

...................................................................................................................................................

 

2. Trumpas veiklos pristatymas:

2.1. Veiklos sritis;

2.2. Reikšmingiausi darbai ir nuopelnai (trumpai (iki 1 puslapio) aprašyti, nurodyti metus).

3. Ankstesni apdovanojimai, įvertinimai (nurodyti metus).

4. Kita svarbi informacija (galima pridėti papildomos medžiagos).

 

_____________________________

                                                             

 

 

Šilutės rajono savivaldybės

,,Sidabrinės nendrės“ premijos nuostatų

2           priedas

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ,,SIDABRINĖS NENDRĖS“ PREMIJOS KOMITETO SUDĖTIS

 

1. Savivaldybės tarybos skirtas atstovas (komiteto pirmininkas).

2. Kultūros srities deleguotas atstovas.

3. Švietimo srities deleguotas atstovas.

4.  Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio ,,Pamarys“ deleguotas atstovas.

5. Šilutės ir Pagėgių savivaldybių nepriklausomo laikraščio  ,,Šilokarčema“ deleguotas atstovas.

6. Šilutės rajono laikraščio„Šilutės naujienos“ deleguotas atstovas.

7. Šilutės miesto televizijos deleguotas atstovas.

8. Verslo srities deleguotas atstovas.

9. Sveikatos srities deleguotas atstovas.

10. Sporto srities deleguotas atstovas.

 

__________________________________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią