Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-223 2016-02-18
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO ALGIRDUI JUOZUI ČERVINSKUI

h

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO ALGIRDUI JUOZUI ČERVINSKUI

 

2016 m. vasario 18 d. Nr. T1-223

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, remdamasi Savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-1717 patvirtintais Šilutės rajono savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, atsižvelgdama į Šilutės kraštotyros draugijos 2016-01-15 raštą ir prie jo pateiktą medžiagą,  Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Šilutės miesto Garbės piliečio vardą Algirdui Juozui Červinskui.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Laurinaitis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Dana Junutienė

2016-01-27                                                                                                                                                        

 

Į pradžią