Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-394 2016-06-30
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

 

Aprašas: h

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

       DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. T1-394

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-2244 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 1 punktą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Zita Tautvydienė

2016-06-14

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 30 d.

sprendimu Nr. T1-394

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur

1.

Skaitytojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas:

 

1.1.

asmenims nuo 16 metų ir suaugusiems

1,15

1.2.

vaikams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, bedarbiams

0,70

1.3.

vaikų globos namų auklėtiniams ir našlaičiams iki 18 metų

Nemokamai

2.

Dokumentų kopijavimas:

 

2.1

nespalvota kopija A-4 formato

0,06

2.2

nespalvota kopija A-3 formato

0,10

2.3.

spalvota kopija A-4 formato

0,45

2.4.

spalvota kopija A-3 formato

0,90

3.

Dokumento spausdinimas:

 

3.1.

nespalviniu spausdintuvu A-4 formato

0,07

3.2

nespalvota kopija A-3 formato

0,12

3.3.

spalviniu spausdintuvu A4 formato

0,50

3.4.

spalviniu spausdintuvu A3 formato

1,00

3.5.

plačiaformate spauda 1 m²

5,20

4.

Dokumento skenavimas:

 

4.1.

skenavimas 1 vaizdas / 1puslapis A-4 formatas

0,15

5.

Dokumentų įrišimas

 

5.1.

Įrišimas A4 formato iki 25 lapų

0,75

5.2.

Įrišimas A4 formato iki 45 lapų

1,00

5.3.

Įrišimas A4 formato iki 65 lapų

1,30

5.4.

Įrišimas A4 formato iki 95 lapų

1,60

6.

Dokumentų laminavimas:

 

6.1.

Laminavimas A4 formatas

1,00

6.2.

Laminavimas A5 formatas

0,75

7.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas iš Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos fondų ir prenumeruojamų duomenų bazių bei redagavimas pagal individualų užsakymą:

 

7.1.

1 bibliografinis įrašas

0,30

8.

Dokumento parsiuntimas paštu iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą

Spaudinio persiuntimo kaina yra apskaičiuojama individualiai, pagal pašto paslaugų tarifus

9.

Leidybos paslaugos:

 

9.1.

1 puslapio teksto surinkimas (A4 formatas)

0,55

9.2.

1 puslapio teksto maketavimas (A4 formatas)

0,90

9.3.

leidybos paslaugos (lankstinuko, kvietimo, programos, bukleto, afišos, padėkos, diplomo, vizinės kortelės ir kitų mažosios poligrafijos leidinių sukūrimas) (1 val.)

2,30

9.4.

Leidybinės ar suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla, platinimas

Faktinė savikaina

10.

Pranešimo išsiuntimas faksu

0,60

11.

Edukaciniai užsiėmimai:

 

11.1.

Edukacinis užsiėmimas „Informacijos detektyvai“, 1 asmeniui

2,00

11.2.

Edukacinė, literatūrinė, vadybinė pamoka „Esu knygoje“, 1 asmeniui

 

2,00

2018 m. kovo 29 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-989 redakcija

2018 m. rugsėjo 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-1123 redakcija

 

______________________________________

 

 

 

 

 

Į pradžią