Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-920 2018-02-20
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO VYTAUTUI JOVAIŠAI

Aprašas: h

 

Šilutės rajono savivaldybėS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

VYTAUTUI JOVAIŠAI

2018 m. vasario 20 d. Nr. T1-920

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, remdamasi Savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-1717 patvirtintais Šilutės rajono savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, atsižvelgdama į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo  2018-02-01 raštą Nr. 3 ir prie jo pateiktą medžiagą,  Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Šilutės miesto Garbės piliečio vardą Vytautui Jovaišai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis           

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Dana Junutienė

2018-02-05                                                                                                                                                         

 

 

Į pradžią