Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-985 2018-03-29
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMO NR. T1-768 "DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO " PAKEITIMO

Aprašas: h

 

Šilutės rajono savivaldybėS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

dėl ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMO NR. T1-768DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO “ paKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-985

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Biužetinių įstaigų įstatymo 3 straipsniu, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1 768 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintus nuostatus, papildant juos 15.17. papunkčiu „įstatymų nustatyta tvarka gali jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus, jeigu toks jungimasis neprieštarauja biudžetinės įstaigos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. Asociacijos steigėjai ar nariai pagal įstatymus ar asociacijos steigimo dokumentus negali perleisti asociacijai biudžetinės įstaigos savininko biudžetinei įstaigai perduoto ar biudžetinės įstaigos įgyto turto“.

2. Įgalioti Laimą Dumšienę, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorę, įregistruoti nuostatų pakeitimus Juridinių asmenų registre.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

______________

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Vilma Griškevičienė

2018-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią