Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-994 2018-03-29
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-01 SPRENDIMO NR. T1-1100 "DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO

Aprašas: h

 

Šilutės rajono savivaldybėS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-01 SPRENDIMO

NR. T1-1100 „DĖL  NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-994

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono  savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.     Pakeisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T1-1100

„Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ”:

1.1.         6.6 punktą ir jį išdėstyti taip: „6.6. „Šilutės r. Usėnų pagrindinei mokyklai, juridinio asmens kodas 190697692: Šilutės r. sav., Usėnų sen., Usėnų k., Jazminų g. 3, esančio pastato – mokyklos su vaikų darželio patalpomis 3856,97 kv. m ploto dalį (unikalus numeris 8898-2004-5013, pastato bendras plotas 4070,46 kv. m, perduodamų patalpų pažymėjimai plane: nuo R-1 iki R-24, nuo 1-1 iki 1-5, 1-7, nuo 1-9 iki 1-15, nuo 1-17 iki 1-29, nuo  1-35 iki 1-48, nuo 1-50 iki 1-53, nuo 2-1 iki 2-13, 2-15, 2-21, 2-22, 2-24, nuo 2-26 iki 2-36, nuo 3-1 iki 3-10, nuo 3-12 iki 2-32, patalpų plotas 3856,97 kv. m), kiemo aikštelę (unikalus numeris 4400-1975-5345), krepšinio aikštelę (unikalus numeris 4400-1975-5389), futbolo aikštelę (unikalus numeris 4400-1975-5394).

1.2.         6.8.3 punktą ir jį išdėstyti taip: „6.8.3. Šilutės r. sav., Usėnų sen., Usėnų k., Jazminų g. 3, esančio pastato – mokyklos su vaikų darželio patalpomis 213,49 kv. m ploto dalį (unikalus numeris 8898-2004-5013, pastato bendras plotas 4070,46 kv. m, perduodamų patalpų pažymėjimai plane: 1-32, 1-33, 1-54, 1-55, 1-56, patalpų plotas 213,49 kv. m).

2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių Sigitą Šeputį, o tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Virgilijų Pozingį pasirašyti Savivaldybės vardu turto perdavimo ir priėmimo aktų pakeitimus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

______________

 

 

 

Rengė

 

Daiva Thumat

2018-03-01

 

Į pradžią