Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-1047 2018-05-31
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės  31 d.

sprendimu Nr. T1-1047

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ,,LIETUVININKŲ VILTIES“ PREMIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

 

1.    Šilutės rajono savivaldybės ,,Lietuvininkų vilties“ premijos (toliau – premija) steigėja – Šilutės rajono savivaldybė.

2.    Premijos paskirtis – jaunimui nuo 14 iki 29 metų burti, jų veiklai skatinti ir su jaunimu dirbantiems asmenims įvertinti.

3.    Premija teikiama asmeniui už paskutiniųjų dviejų metų pasiekimus:

3.1.    buria jaunus žmones, skatina jų iniciatyvas ir bendruomeniškumą; 

3.2.   pasiekia ženklių laimėjimų kultūros, sporto, meno, mokslo srityse Lietuvoje ir už jos ribų.

4.    Premiją sudaro: laureato diplomas, piniginė premija 1 000 Eur ir premijos statulėlė.

5.    Premija gali būti skiriama vieną kartą tam pačiam asmeniui nepriklausomai nuo dabartinės jo gyvenamosios vietovės ar pilietybės.

6.    Premija teikiama minint Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

 

II. PREMIJOS SKYRIMAS

 

7.    Kandidatūras premijai gauti gali pristatyti fiziniai ir juridiniai asmenys.

8.    Teikėjai privalo užpildyti siūlomo pretendento anketą (1 priedas), gali būti pateikta papildoma medžiaga.

9.    Sprendimą apie ne daugiau kaip vieno laureato apdovanojimą priima ,,Lietuvininkų vilties“ premijos komitetas.

10.   Informacija apie teikimą skelbiama žiniasklaidoje ir kitose informacinėse priemonėse.

11.   Teikimą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

12.     Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina ,,Lietuvininkų vilties“ premijos komiteto sudėtį.

13.     Savivaldybės taryba tvirtina ,,Lietuvininkų vilties“ premijos komiteto veiklos nuostatus.

 

 

_________________________________________

 

 

Į pradžią