Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1123 2018-09-27
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-394 "DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO

Aprašas: h

 

Šilutės rajono savivaldybėS

TARYBA

 

 SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-394 „DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-1123

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pirmą punktą: Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų lentelę papildyti 11., 11.1. ir 11.2. eilutėmis:

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur

11.

Edukaciniai užsiėmimai:

 

11.1.

Edukacinis užsiėmimas „Informacijos detektyvai“, 1 asmeniui

2,00

11.2.

Edukacinė, literatūrinė, vadybinė pamoka „Esu knygoje“, 1 asmeniui

 

2,00

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

______________

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

 

Zita Tautvydienė

2018-09-11

Į pradžią