Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1171 2018-11-29
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ 2018 METŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

Aprašas: h

 

Šilutės rajono savivaldybėS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ 2018 METŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-1171

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Šilutės rajono savivaldybės tarybos reglamento 257.3 papunkčiu, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2018 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui grafiką (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

             

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Parengė

 

 

Romualdas Eglinskas

2018-11-09

 

 

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1171 - 2018-11-29
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ 2018 METŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI GRAFIKO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Dokumento priedai:
T1-1171 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ 2018 METŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI GRAFIKO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią