Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1174 2018-11-29
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ ĮGYVENDINTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTUS "GYVENTOJŲ SKATINIMAS IŠMANIAI NAUDOTIS INTERNETU ATNAUJINTOJE VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTŪROJE" IR "PRISIJUNGUSI LIETUVA: EFEKTYVI, SAUGI IR ATSAKINGA LIETUVOS SKAITMENINĖ BENDRUOMENĖ"

 

Aprašas: h

 

Šilutės rajono savivaldybėS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ ĮGYVENDINTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ  PROJEKTUS „GYVENTOJŲ SKATINIMAS IŠMANIAI NAUDOTIS INTERNETU ATNAUJINTOJE VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTŪROJE” IR „PRISIJUNGUSI LIETUVA: EFEKTYVI, SAUGI IR ATSAKINGA LIETUVOS SKAITMENINĖ BENDRUOMENĖ”

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-1174

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T1-2338 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo“ 3.10 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2018-10- 31 raštą Nr. SD-18-1193, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

    1. Pritarti bendradarbiavimo sutarties pasirašymui įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus  „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje” ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”.

 2. Įgalioti Virgilijų Pozingį, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, pasirašyti visus su projektu susijusius dokumentus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis

 

 

         

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Vilma Griškevičienė

2018-11-08

 

 

Į pradžią