Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1235 2019-01-31
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠILUTĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Aprašas: h

   

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILUTĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. T1-1235

Šilutė

                                                                               

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės Laimos Dumšienės 2018 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Parengė

 

 

Vilma Griškevičienė

2019-01-07

 

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1235 - 2019-01-31
DĖL PRITARIMO ŠILUTĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Dokumento priedai:
T1-1235 - DĖL PRITARIMO ŠILUTĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią