Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1258 2019-02-21
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

Aprašas: h

   

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. T1-1258

Šilutė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Savivaldybės 2019 metų biudžetą  – 53 013 120 eurų pajamų, 1 210 219 eurų  2018 metų Savivaldybės biudžeto lėšų likutį, 27 527 eurus 2018 metais nepanaudotų žemės realizavimo lėšų likutį, 70 318 eurų nepanaudotų 2018 metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir 1 413 000 eurų skolintų lėšų (1 priedas, 2 priedas).

2019 m. gegužės 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-10 redakcija

2019 m. birželio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-52 redakcija

2019 m. rugsėjo 26 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-118 redakcija

2019 m. spalio 31 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-150 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-170 redakcija

2019 m. gruodžio 19 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-195 redakcija

 

1.2. Asignavimus programoms finansuoti 55 592 855 eurus (3 priedas).

2019 m. gegužės 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-10 redakcija

2019 m. birželio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-52 redakcija

2019 m. rugsėjo 26 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-118 redakcija

2019 m. spalio 31 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-150 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-170 redakcija

2019 m. gruodžio 19 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-195 redakcija

 

1.3.  Savivaldybės 2019 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą  - 248 318 eurai (4 priedas).

2019 m. lapkričio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-170 redakcija

 

2. Pavesti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams:

2.1. Išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams mažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2019 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2019 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti.

2.2. Sutaupytus asignavimus išlaidoms pirmiausia skirti įsiskolinimams dengti.

3. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 dienų pateikti Biudžeto ir finansų skyriui patvirtintas išlaidų sąmatas.

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

                                                                                                                                            

 

 

 

Parengė

 

Dorita Mongirdaitė                                                    

2019-02-06                                                        

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1258 - 2019-02-21
PAJAMOS (1 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1258 - 2019-02-21
2019 METŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS IR PATALPŲ NUOMĄ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ (2 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1258 - 2019-02-21
2019 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (3 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1258 - 2019-02-21
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONĖS (4 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1258 - 2019-02-21
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONĖS (5 PRIEDAS)
Dokumento priedai:
T1-1258 - PAJAMOS (1 PRIEDAS)
T1-1258 - 2019 METŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS IR PATALPŲ NUOMĄ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ (2 PRIEDAS)
T1-1258 - 2019 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (3 PRIEDAS)
T1-1258 - ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONĖS (4 PRIEDAS)
T1-1258 - ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONĖS (5 PRIEDAS)
Į pradžią