Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1331 2019-03-28
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Aprašas: h

   

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-1331

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (iki 2013-12-31 galiojanti redakcija) 11 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo 2019-02-28 akto Nr. TP1-5 išvadą, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą (aiškinamasis raštas ir sprendinių brėžiniai pridedami).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Agėla Skutulienė

2019-02-12

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1331 - 2019-03-28
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1331 - 2019-03-28
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1331 - 2019-03-28
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1331 - 2019-03-28
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1331 - 2019-03-28
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1331 - 2019-03-28
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Dokumento priedai:
T1-1331 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T1-1331 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T1-1331 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T1-1331 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T1-1331 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T1-1331 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Į pradžią