Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-6 2019-04-25
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Aprašas: h

   

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS ekonomikos ir finansų

komiteto sudarymo

 

2019 m. balandžio 25 d. Nr. T1-6

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Sudaryti tokį Ekonomikos ir finansų komitetą:

Steponas Kazlauskas, Savivaldybės tarybos narys,

Vygantas Kamarauskas, Savivaldybės tarybos narys,

Sigitas Majus, Savivaldybės tarybos nays,

Antanas Martinkus, Savivaldybės tarybos narys,

Edvardas Jurjonas, Savivaldybės tarybos narys,

Zigmantas Jaunius, Savivaldybės tarybos narys,

Zigmantas Merliūnas, Savivaldybės tarybos narys,

Daiva Plikšnienė, Savivaldybės tarybos narė,

Arūnas Pupšys, Savivaldybės tarybos narys.

     Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Parengė

 

 

Andrius Jurkus

2019-04-16

 

Į pradžią