Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-7 2019-04-25
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO SUDARYMO

Aprašas: h

   

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS teritorijų ir kaimo reikalų

komiteto sudarymo

 

2019 m. balandžio 25 d. Nr. T1-7

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu , Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Sudaryti tokį Teritorijų ir kaimo reikalų komitetą:

Laimutė Uselienė, Savivaldybės tarybos narė,

Genovaitė Kimbrienė, Savivaldybės tarybos narė,

Lijana Jagintavičienė, Savivaldybės tarybos narė,

Tomas Budrikis, Savivaldybės tarybos narys,

Arūnas Kurlianskas, Savivaldybės tarybos narys,

Audrius Endzinas, Savivaldybės tarybos narys.

2019 m. birželio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-85 redakcija

 

     Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Parengė

 

 

Andrius Jurkus

2019-04-16

 

Į pradžią