Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-37 2019-06-12
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

Aprašas: h

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

tarYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. T1-37

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir atsižvelgdama į Savivaldybės tarybos frakcijų pasiūlymus, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti tokį Kontrolės komitetą:

Zigmantas Merliūnas, Savivaldybės tarybos narys,

Steponas Kazlauskas, Savivaldybės tarybos narys,

Sigitas Šeputis, Savivaldybės mero pavaduotojas,

Algirdas Gečas Savivaldybės tarybos narys,

Edgaras Padimanskas, Savivaldybės tarybos narys.

2. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. T1-10 „Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos  Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams  (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Andrius Jurkus

2019-05-29

 

Į pradžią