Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-41 2019-06-12
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBĄ

Aprašas: h

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

tarYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBĄ

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. T1-41

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-768 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ nuostatų 30 punktu, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą Šilutės rajono savivaldybės tarybos narį Edvardą Jurjoną.

2. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T1-893 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos  Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams  (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

  

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Andrius Jurkus

2019-05-29

 

Į pradžią