Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-125 2019-09-26
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T1-552 "DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR 21 FILIALO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Aprašas: h

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T1-552 „DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR 21 FILIALO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T1-125

Šilutė

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu bei atsižvelgdama į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 2019-09-03 raštą Nr. 1.9-74 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-01-26 sprendimo Nr. T1-552 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 21 filialo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 61,5.

 2. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimą Nr. T1-552 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 21 filialo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

 3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 metų spalio 1 d.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Laurinaitis

 

                                               

Parengė                                                                                                         

 

 

Vilma Griškevičienė

2019-09-09

 

Į pradžią