Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1006 2019-09-27
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEIKIMO TVIRTINTI ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO PROJEKTĄ

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SUDARYMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. A1-1006

Šilutė

 

Vadovaudamasis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimu Nr. T1-17 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-641 „Dėl Šilutės rajono seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo 3 punktu:

s u d a r a u  šias seniūnaičių rinkimų komisijas:

Gardamo seniūnijos – pirmininkė Jūratė Mockienė, nariai: Ingrida Kuršelienė, Elena Radžiuvienė;

Juknaičių seniūnijos – pirmininkas Alfredas Gaubys, nariai: Natalija Domarkienė, Aurelija Lileikienė;

Katyčių seniūnijos – pirmininkas Jonas Lukošaitis, nariai: Viktoras Vaitiekovas, Elvyra Jokšienė;

Kintų seniūnijos – pirmininkas Antanas Kližentis, nariai: Sigita Kasparavičienė, Rimonta Budrikienė;

Rusnės seniūnijos – pirmininkė Dalia Drobnienė, nariai: Aurelija Daukintienė, Sandra Leliungienė;

Saugų seniūnijos – pirmininkas Kęstutis Sadauskas, nariai: Daiva Kazlauskienė, Violeta Astrauskienė;

Šilutės seniūnijos – pirmininkas Raimondas Steponkus, nariai Ramutė Girskienė, Genutė Toleikienė;

Švėkšnos seniūnijos – pirmininkas Alfonsas Šeputis, nariai: Bronius Oželis, Jolanta Marcinkevičienė;

Usėnų seniūnijos – pirmininkas Algirdas Rauktys, nariai: Žaneta Iršienė, Virginija Šikšniuvienė;

Vainuto seniūnijos – pirmininkas Vitalijus Mockus, nariai: Zigmas Venckus, Birutė Razbadauskienė;

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos – pirmininkas Virginijus Stasiulis, nariai: Vaidilutė Dūdienė, Nijolė Aleškevičienė.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos  Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams  (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                             Virgilijus Pozingis

                                                                                     

 

 

 

Rengė

 

Rasa Bičkauskienė

2019-09-26

 

Į pradžią