Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-161 2019-10-31
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-10-25 SPRENDIMO NR. T1-262 "DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS" PAKEITIMO

Aprašas: h

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-10-25 SPRENDIMO

NR. T1-262 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-161

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 2019-09-26 raštą Nr. 1.9-80 „Dėl panaudos sutarties nutraukimo“, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-262 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos“ priedo lentelės 1 eilutę ir ją išdėstyti taip: „1. Stacionarūs asmeniniai kompiuteriai „Fujitsu-Siemens ESPRIMO E5616“ su programine įranga; 8 vnt.“

              2. Pakeisti 2013-03-21 valstybės turto panaudos sutartį Nr. R5-(8.1.11.)-240 ir įpareigoti Savivaldybės administraciją perimti iš Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos stacionarius asmeninius kompiuterius „Fujitsu-Siemens ESPRIMO E5616“ su programine įranga (9 vnt.) ir lazerinius spausdintuvus „Samsung SCX-4720FN“ (2 vnt.).

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių, o tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją pasirašyti Savivaldybės vardu sprendimo 3 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

4. Pripažinti netekusia galios Savivaldybės tarybos  2007 m. spalio 25 d. sprendimo  Nr. T1-262 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos“ priedo lentelės 2 eilutę.

              Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

                                 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis

 

 

Parengė

 

Daiva Thumat

2019-10-14

Į pradžią