Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-177 2019-11-28
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ STRATEGINIŲ KULTŪROS RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Aprašas: h

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL Šilutės rajono SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ STRATEGINIŲ KULTŪROS RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-177

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų strateginių kultūros renginių sąrašą (pridedama).

 

                                 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Jurgita Skobienė

2019-11-07

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 28 d.                                                    

sprendimu Nr. T1-178

 

Šilutės rajono SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ STRATEGINIŲ KULTŪROS RENGINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Kuratoriai/iniciatoriai/

organizatoriai

VALSTYBINĖS ŠVENTĖS IR MINĖTINOS DATOS

1.

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13

Šilutė

Šilutės kultūros ir pramogų centras

2.

Klaipėdos krašto dienos paminėjimas

Sausio 15

Šilutė

Šilutės H. Šojaus muziejus

3.

Valstybės atkūrimo diena

Vasario 16

Šilutė

Šilutės kultūros ir pramogų centras

4.

Nepriklausomybės atkūrimo dienos trisdešimtmetis

Kovo 11

Šilutė

Šilutės kultūros ir pramogų centras

5.

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14

Šilutė

Šilutės H. Šojaus muziejus

6.

Valstybės diena

Liepos 6

Šilutė

Šilutės kultūros ir pramogų centras

7.

Juodojo kaspino diena (atmintina data)

Rugpjūčio 23

Šilutė

Šilutės H. Šojaus muziejus

8.

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena (atmintina diena)

Spalio 16

Šilutė

Šilutės H. Šojaus  muziejus

9.

Valstybinės šventės ir kitos istorinės datos

Kasmet

Seniūnijose

Kultūros centrai, suderinę su seniūnais, švietimo, kultūros įstaigomis, bibliotekomis, bendruomenėmis

TRADICINIAI RENGINIAI

10.

Rusnės seniūnijos bendruomenių renginys

Balandžio 25

Rusnė

Salos etnokultūros ir informacijos centras ir  seniūnija

11.

„Pamario pora“

Gegužės mėn.

Šilutė

Šilutės sportinių šokių klubas „Lūgnė“

12.

Šilutės miesto šventė

 

Gegužės paskutinis savaitgalis

Šilutė

Šilutės kultūros ir pramogų centras

13.

Juknaičių seniūnijos bendruomenių renginys

Birželio 6

Juknaičiai

Salos etnokultūros ir informacijos centras ir seniūnija

14.

Vainuto seniūnijos bendruomenių renginys

Birželio 20

Vainutas

Senųjų kaimo tradicijų centras ir seniūnija

15.

Gardamo seniūnijos bendruomenių renginys

Birželio 27

Gardamas

Žemaičių krašto etnokultūros centras ir seniūnija

16.

Katyčių seniūnijos bendruomenių renginys

Liepos 4

Katyčiai

Senųjų kaimo tradicijų centras ir seniūnija

17.

Saugų seniūnijos bendruomenių renginys

Liepos 5

Saugos

Kintų Vydūno kultūros centras ir  seniūnija

18.

Kintų seniūnijos bendruomenių renginys

Liepos 11

Kintai

Kintų Vydūno kultūros centras ir  seniūnija

19.

Usėnų seniūnijos bendruomenių renginys

Liepos 18

Usėnai

Salos etnokultūros ir informacijos centras ir seniūnija

20.

Švėkšnos seniūnijos bendruomenių renginys

Liepos 25

Švėkšna

Šilutės TIC Švėkšnos amatų centras ir seniūnija

21.

„Grajikit, Bikavos žiogeliai“

 

Rugpjūčio 15

Bikavėnai

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

22.

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos bendruomenių renginys ir Ūkininkų šventė

Rugsėjo 26

Žemaičių Naumiestis

Žemaičių krašto etnokultūros centras ir seniūnija

23.

Hermano Zudermano gimimo diena - Vokiečių kultūros diena

Rugsėjo 30

Šilutė

Šilutės kultūros ir pramogų centras

24.

Kalėdinių renginių ciklas: kalėdinės eglutės įžiebimas, eglučių alėjos atidarymas.

Gruodžio mėn.

Šilutė

Šilutės kultūros ir pramogų centras, Šilutės H. Šojaus muziejus

PROFESIONALAUS MENO (REGIONINIAI, RESPUBLIKINIAI, TARPTAUTINIAI RENGINIAI)

25.

Tarptautinė vaikų knygos mugė „Kviečia baltos knygų burės“

Balandžio 28-29

Šilutė

F. Bajoraičio viešoji biblioteka

26.

Saugų muzikos festivalis „Muzikos malūnas“

Gegužės 3 – rugpjūčio 16

Saugos

Kintų Vydūno kultūros centras, Saugų seniūnija, bendruomenė

27.

Kintų muzikos festivalis

Liepos 11 -rugpjūčio 22

Kintai

VšĮ „Kintai arts“

28.

Tarptautinis dailės pleneras „Nuo Indijos iki Rusnės“

Rugpjūčio 1-10

Rusnė

Salos etnokultūros ir informacijos centras

29.

Meno laboratorija „Pamario ženklai“

Rugpjūčio 3-14

Kintai

Kintų Vydūno kultūros centras

KRAŠTO ŽINOMUMĄ GARSINANTYS RENGINIAI

30.

„Rusnės festivalis“

Rugpjūčio 7-8

Rusnė

Asociacija „Pamario vakarai“

31.

Lietuvos kultūros kelias „Vėtrungių kelias“

Birželio 26 – rugsėjo 27

Šilutė-Rusnė-Kintai

Šilutės kultūros ir pramogų centras

32.

Žuvienės virimo čempionatas

Rugsėjo 5

Vieta bus tikslinama

VO „Forumas“

33.

„Mes už šviesą“

Spalio 9-10

Švėkšna

Šilutės turizmo informacijos centras, Švėkšnos seniūnija

2020 m. vasario 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-261 redakcija

_______________________________

 

 


TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

DĖL Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

(Teisės akto projekto pavadinimas)

 

JURGITA SKOBIENĖ

(TEISĖS Akto Projekto Tiesioginis Rengėjas)

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Nesudaro

 

tenkina

 

netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Nėra

 

 

tenkina

 

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Atskirtas

 

 

tenkina

 

netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Taip

 

 

  tenkina

 

  netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Taip

 

 

  tenkina

 

  netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Išimčių netaiko

 

  tenkina

 

  netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

 Nenustatyta

Vadovaujamasi Šilutės rajono savivaldybės 2015-10–29 sprendimu Nr. T1-118

  tenkina

 

  netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

 Teisės akto projektui kriterijus netaikomas

 

  tenkina

  netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

 

 

 

 

  tenkina

 

  netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Nenustatyta

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu

   tenkina

 

  netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

 Teisės akto projektui kriterijus netaikomas

 

  tenkina

 

  netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

 Nenustatyta

Tarybai pritarus šis teisės akto projektas bus patalpintas TAR sistemoje​​​

 

  tenkina

 

  netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

 Nenustatyta

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 str.1 d.

  tenkina

 

  netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Nustatyta

Teisės aktas bus skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje

  tenkina

 

  netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Nenustatyta

Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

 

  tenkina

 

  netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės

Nenustatyta

Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

  tenkina

 

 netenkina

 

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Nenumatyta

Tai numato Lietuvos Respublikos galiojantys teisės aktai

   tenkina

 

  netenkina

 

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Nenumatyta

Tai numato Lietuvos Respublikos galiojantys teisės aktai

  tenkina

 

  netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

 

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

Kultūros skyriaus vyr.specialistė

 Jurgita Skobienė

Teisės akto projekto vertintojas:

Vyr. spec. korupcijos prevencijai ir mobilizacijai Jūratė Bandzienė

 

(pareigos) (vardas ir pavardė

2019-11-10

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

2019-11-11

 

 

(parašas) (data)

 

(parašas) (data)

 

 

Į pradžią