Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-215 2019-12-19
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-24 SPRENDIMO NR. T1-492 "DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS" PAKEITIMO

Aprašas: h

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-24 SPRENDIMO

NR. T1-492 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T1-215

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 2019-11-07 raštą Nr. 1.9-116 „Dėl Šilutės r. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filialo patalpų“, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Savivaldybės tarybos  2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ 1.31.15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.31.15. Šilutės r. sav., Vainuto sen., Bikavėnų k., Jūros g. 9, esančio mokyklos pastato 58,12 kv. m ploto dalį (unikalus numeris 8897-8006-2016, bendras plotas 866,42 kv. m, perduodamų patalpų pažymėjimai plane: 1-3, 1-4, patalpų plotas 51,21 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis, kurių pažymėjimai plane 1-1, 1-2, 1-5, 1-6, 1-7, 1-18, perduodamas plotas 6,91 kv. m).“

              2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių, o tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją pasirašyti Savivaldybės vardu susitarimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo akto pakeitimo.

              Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

                                 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

 

 

                                               

Parengė

                                                                                                                      

Daiva Thumat

2019-12-02

 

Į pradžią