Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-244 2020-01-30
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO ANTANUI KRUŠNAUSKUI

Aprašas: h

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO ANTANUI KRUŠNAUSKUI

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. T1-244

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, remdamasi Savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-1717 patvirtintais Šilutės rajono savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, atsižvelgdama į Iniciatyvinės grupės 2020-01-10 raštą ir prie jo pateiktą medžiagą, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Šilutės miesto Garbės piliečio vardą Antanui Krušnauskui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Parengė                                                                                                          

 

 

Dana Junutienė

2020-01-14

 

Į pradžią