Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-331 2020-04-23
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VAIKO GEROVĖS IR GLOBOS CENTRO STEIGIMO

Aprašas: h

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKO GEROVĖS IR GLOBOS CENTRO STEIGIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T1-331

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 1 dalimi, 2.47 straipsniu, 2.60 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1-4 dalimis, 5 straipsnio 3 dalimi ir 6 straipsniu,  Šilutės rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:

1. Įsteigti nuo 2020 m. birželio 1 d. Šilutės rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą  Vaiko gerovės ir globos centrą.

2. Įregistruoti Vaiko gerovės ir globos centro buveinę adresu: Liepų g. 16, LT-99183 Šilutė, Šilutės rajono savivaldybė.

3. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba.

4. Patvirtinti:

4.1. Vaiko gerovės ir globos centro nuostatus (pridedama);

4.2. Vaiko gerovės ir globos centro didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių skaičių – 58.

5. Įgalioti:

5.1. Šilutės rajono savivaldybės merą:

5.1.1. pasirašyti Vaiko gerovės  ir globos centro nuostatus;

5.1.2. parengti ir patvirtinti Vaiko gerovės ir globos centro direktoriaus pareigybės aprašymą;

5.1.3. organizuoti konkursą Vaiko gerovės ir globos centro direktoriaus pareigoms užimti.

5.2. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorių paskirti Šilutės rajono savivaldybės administracijos atsakingą asmenį, kuris teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų Vaiko gerovės ir globos centrą Juridinių asmenų registre ir atliktų kitus veiksmus, susijusius su šios įstaigos teisine registracija;

6. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Šilutės rajono savivaldybės svetainėje.

 

                                 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

Parengė

 

 

Audra Barauskienė

2020-03-09

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-331 - 2020-04-23
DĖL VAIKO GEROVĖS IR GLOBOS CENTRO STEIGIMO (PRIEDAS)
Dokumento priedai:
T1-331 - DĖL VAIKO GEROVĖS IR GLOBOS CENTRO STEIGIMO (PRIEDAS)
Į pradžią