Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 5-265 2018-03-12
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo  12 d. Nr. 5-265

Tauragė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų skelbiamų viešųjų pirkimų planą (pridedama).

2. Nurodau:

2.1. Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistui, atsakingam už viešuosius pirkimus, šiuo įsakymu patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų skelbiamų viešųjų pirkimų planą ir jo patikslinimus (jei bus) nedelsiant paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

2.2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos specialistams nedelsiant raštu informuoti Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistą, atsakingą už viešuosius pirkimus, apie pirkimų poreikio pasikeitimus, prieš tai raštu suderinus su Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Modestas Petraitis

______________ 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. kovo 12  d.

įsakymo Nr. 5 - 265 priedas

                                                                               

                                                                                2018 METŲ NUMATOMI PREKIŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI

GRUPĖ

PIRKIMO PAVADINIMAS

KIEKIS

BVPŽ KODAS

PIRKIMO BŪDAS

INICIATORIUS

SUTARTIES TRUKMĖ (MĖN.)

NUMATOMA PIRKIMO PRADŽIA

PASTABOS

301

Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus.

Mokymosi priemonės pradinių klasių moksleiviams

1000

 30192700-8 Raštinės reikmenys

Skelbiama apklausa

Audronė Bartušienė

12 mėn.

I ketv.

 

302

Su kompiuteriais susijusi įranga

Kompiuterių komplektai

9

 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys

CPO

Mindaugas Maraulis

1 mėn.

II ketv.

 

Kompiuterinė įranga, (kompiuteriai) daugiafunkciai įrenginiai

3

 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys

CPO

Ligita Rimkuvienė

3 mėn.

II ketv.

 

Nešiojami kompiuteriai

5

 30213100-6 Nešiojamieji kompiuteriai

CPO

Mindaugas Maraulis

1 mėn.

I ketv.

 

310

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegiant siekiant gauti subsidiją saulės jėgainių įrengimui visuomenės, specialiosios ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

 

185

31000000-6

Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys

Skelbiama apklausa

Andrius

Laucius

4 mėn.

IV ketv.

 

323

Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai

Ekspozicinės įrangos įsigijimas ir įrengimas

1

32300000-6 - Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo irašymo arba atkurimo aparatai

Skelbiama apklausa

Edita Gaižauskienė

6 mėn.

I ketv.

 

Posėdžių salės balsavimo - diskusijų su įgarsinimo ir vaizdo sistema ( su programine įranga) įrangos atnaujinimas

1

32321200-1

Garso ir vaizdo aparatūra

Skelbiama apklausa

Mindaugas Marulis

12 mėn.

IV ketv.

 

331

Medicinos įranga

Analizatoriai klinikinės diagnostikos tyrimams atlikti

4

33100000-1 - Medicinos iranga

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Indrė Martinavičūtė

8 mėn.

II ketv.

Pirkimą vykdys Tauragės ligoninė

341

Motorinės transporto priemonės

Nauji žemagrindžiai autobusai

3

34121400-5 Žemų grindų autobusai

Atviras konkursas (tarptautinės vertės)

Genovaitė Pukelytė

14 mėn.

I-II ketv.

 

349

Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys

Tauragės rajono savivaldybės kelių (gatvių) važiuojamosios dalies, takų ir automobilių stovėjimo aikštelių dangų horizontalusis ir vertikalusis ženklinimas

1

34922100-7 Kelių ženklinimas

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Rasa Paklaniškienė

36 mėn.

II ketv.

 

392

Dekoratyviniai patalpų objektai

Skaitmeninės vizualinės komunikacijos sprendinių sukūrimas ir įdiegimas Tauragės krašto muziejuje

1

39294000-9 Demonstravimui skirti aparatai ir įrenginiai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Edita Gaižauskienė

7 mėn.

I ketv.

 

395

Tekstilės dirbiniai

Užuolaidos

1

39515100-6 Užuolaidos

Skelbiama apklausa

Edita Gaižauskienė

4 mėn.

II ketv.

 

442

Konstrukcijų gaminiai

Modulinių darželių nuoma dviem grupėms

1

44211100-3 Moduliniai ir kilnojamieji statiniai

Skelbiama apklausa

Egidijus Šteimantas

36 mėn.

I ketv.

 

445

Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės.

Edukacinių restauratoriaus įrankių įsigijimas

1

 44510000-8 Įrankiai

Skelbiama apklausa

Edita Gaižauskienė

3 mėn.

III ketv.

 

2018 m. rugpjūčio 10 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1030 redakcija

2018 m. rugpjūčio 20 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1062 redakcija

 

                                                                                   2018 METŲ NUMATOMI PASLAUGŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI

GRUPĖ

PIRKIMO PAVADINIMAS

KIEKIS

BVPŽ KODAS

PIRKIMO BŪDAS

INICIATORIUS

SUTARTIES TRUKMĖ (MĖN.)

NUMATOMA PIRKIMO PRADŽIA

PASTABOS

103

Sporto komplekso Bernotiškės g.11 projektavimo paslaugų pirkimas

 

1

71220000-6 Architektūrinio projektavimo paslaugos

Atviras konkursas

(supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

12

mėn.

IV ketv.

 

104

Projektavimo paslaugų pirkimas

 

1

71220000-6

Architektūrinio projektavimo paslaugos

Atviras

tarptautinis

konkursas

 

Aivaras Preikšaitis

36 mėn.

IV ketv.

 

131

Tauragės miesto bendrojo plano dalies koregavimas

1

71400000-2 Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos

 

Skelbiama apklausa

Šarūnė Beitaitė

 

6 mėn.

IV ketv.

 

401

Mirusių asmenų palaikų pervežimo ir saugojimo  paslaugos

1

98370000-7

Laidotuvių ir susijusios paslaugos

Skelbiama apklausa

Izolina Turauskienė

12

mėn.

IV ketv.

 

661

Ilgalaikės paskolos suteikimo paslaugos

1

66110000-4 Bankų paslaugos

Skelbiama apklausa

Irma Jurkšienė Ignas Kymantas

12 mėn.

I ketv.

 

712

Sporto komplekso projektavimas

1

71220000-6 Architektūrinio projektavimo paslaugos

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

9 mėn.

II-IV ketv.

 

713

Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ pastato pirmojo korpuso remonto darbų techninio projekto ekspertizė

1

71319000-7 Ekspertų paslaugos

CPO

Statybos skyrius

2 mėn.

I ketv.

 

Vasario 16-osios g. susikirtimo su Dariaus ir Girėno g., Tauragės mieste, paprastojo remonto techninio projekto ekspertizė

1

71319000-7 Ekspertų paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

1 mėn.

I ketv.

 

Nuotekų tinklų Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų  gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių statyba ,,Kęsčių kaime, Tauragės r.“ projektavimas

1

71320000-7 Inžinerinio projektavimo paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

10 mėn.

I ketv.

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, planų, schemų, kadastrinių matavimų bei topografinių nuotraukų parengimo paslaugos

1

71354300-7   Kadastrinio tyrinejimo paslaugos

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Feliksas Sermontis

36 mėn.

III-IV ketv.

 

714

Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos, sprendinių įgyvendinimo programos kartu su jos priemonių planais parengimo paslaugas

1

71400000-2 Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos

Skelbiama apklausa

Šarūnė Beitaitė

6 mėn.

I ketv.

 

715

Automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų Bažnyčiu g. 15,17 ir Respublikos g. 7 Tauragėje darbų techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

18 mėn.

I ketv.

 

Kraštovaizdžio tvarkymo darbų, Tauragės mieste, techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

12 mėn.

I ketv.

 

Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ pastato pirmojo korpuso remonto darbų techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

18 mėn.

II ketv.

 

Mokslo paskirties pastato, Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimas – I ir II etapai (M. Mažvydo) techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

18 mėn.

I ketv.

 

Viešosios ir laisvalaikio teritorijos sutvarkymo (vaikų žaidimų aikštelių įrengimo) tarp daugiabučių namų Ateities tak., Tauragėje statybos darbų techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

6 mėn.

II ketv.

 

Tauragės Moksleivių kūrybos centro, esančio Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragėje techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

12 mėn.

I ketv.

 

Projekto "Jūros upės krantinės Tauragės m. sutvarkymas" statybos techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

12 mėn.

I ketv.

 

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Stadiono g., Gaurės mstl., Gaurės sen., statybos techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

Tauragės r., Mažonų sen., Norkaičių k., Ryto g. kapitalinio remonto techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

Taragės r., Tauragės sen., Dapkiškių k., Lakštingalų g. pėsčiųjų ir dviračių tako statybos techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

Tauragės sen., Dacijonų k., Mokyklos ir Kaimynų gatvių šaligatvio ir lietaus nuotekų statybos techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

Tauragės r., Žygaičių sen., Šikšnių k., Šikšnių g. kapitalinis remonto techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

Taurgės r., Gaurės sen., Stragutės k., Vėjų g. kapitalinis remonto techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

Tauragės r., Mažonų k., Vilties g. pėsčiųjų ir dviračių tako statybos techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

Tauragės r., Dapkiškių k., Pilaitės g. pėsčiųjų ir dviračių tako su apšvietimu statybos techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

Pėsčiųjų ir dviračių tako Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k. su apšvietimu statybos techninė priežiūra

1

71520000-9 Statybos priežiūros paslaugos

CPO

Aivaras Preikšaitis

8 mėn.

I ketv.

 

722

Neformalaus ugdymo apskaitos diegimas

1

 72263000-6 Programinės įrangos diegimo paslaugos

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Egidijus Šteimantas

36 mėn.

I ketv.

 

799

Jaunimo verslumo ugdymo paslaugos

1

79990000-0 Įvairios su verslu susijusios paslaugos

Skelbiama apklausa

Dovydas Kaminskas

36 mėn.

I ketv.

 

923

Tauragės miesto ribas žyminčio riboženklio idėjos pasiūlymo konkursas

1

92312000-1 Meninės paslaugos

Atviras projekto konkursas (supaprastintos vertės)

Feliksas Sermontis

3 mėn.

I ketv.

 

2018 m. lapkričio 30 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1525 redakcija

2018 m. gruodžio 4 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1544 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               2018 METŲ   NUMATOMI  DARBŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI

Eil. Nr.

PIRKIMO PAVADINIMAS

KIEKIS

BVPŽ KODAS

PIRKIMO BŪDAS

INICIATORIUS

SUTARTIES TRUKMĖ (MĖN.)

NUMATOMA PIRKIMO PRADŽIA

PASTABOS

1.

Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas prie daugiabučių namų Bažnyčiu g. 15,17 ir Respublikos g. 7,Tauragėje

1,00

 45000000-7 Statybos darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

18 mėn.

I ketv.

 

2.

Kraštovaizdžio tvarkymo darbai Tauragės mieste

1,00

 45000000-7 Statybos darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

10 mėn.

I ketv.

 

3.

Dumblo, išsiurbto iš Draudenių ežero, sandėliavimo aikštelių sutvarkymo darbai

1,00

 45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Aivaras Preikšaitis

6 mėn.

II ketv.

 

4.

Privažiavimų prie daugiabučių gyvenamųjų namų Vasario 16-osios g. Nr. 3, Nr. 5, Bažnyčių g. Nr. 9 ir automobilių stovėjimo aikštelių prie šių namų statybos darbai

1,00

 45000000-7 Statybos darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

18 mėn.

I ketv.

 

5.

Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ pastato pirmojo korpuso remontas

1,00

45000000-7 Statybos darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

18 mėn.

II ketv.

 

6.

Mokslo paskirties pastato, Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimas – I ir II etapai (M. Mažvydo)

1,00

45000000-7 Statybos darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

18 mėn.

I ketv.

 

7.

Viešosios ir laisvalaikio teritorijos sutvarkymo (vaikų žaidimų aikštelių įrengimo) tarp daugiabučių namų Ateities tak., Tauragėje statybos darbai

1,00

45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Aivaras Preikšaitis

6 mėn.

II ketv.

 

8.

Krepšinio aikštelės įrengimas

1,00

45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Aivaras Preikšaitis

6 mėn.

II ketv.

 

9.

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto ir priežiūros darbai (pagal įkainį)

1,00

45112320-4 Melioracijos darbai

Skelbiama apklausa

Roma Volbikienė

12 mėn.

I ketv.

 

10.

Projekto „Sartininkų k.v. griovio up. Sartė ir jo baseino griovių ir jų statinių remontas“ darbai

1

45112100-6 Griovių kasimo darbai

Skelbiama apklausa

Roma Volbikienė

8 mėn.

I ketv.

 

11.

Tauragės Moksleivių kūrybos centro, esančio Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragėje I etapo paprastojo remonto darbai

1

 45000000-7 Statybos darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aušra Stankienė Egidijus Montvilas

12 mėn.

I ketv.

 

12.

Tauragės r., Tauragės seniūnijos, Dapkiškių k. Lakštingalų g.  pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas

1

 45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Aušra Stankienė Genovaitė Pukelytė

8 mėn.

I ketv.

 

13.

Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje

1

 45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Aušra Stankienė Genovaitė Pukelytė

10 mėn.

I ketv.

 

14.

Juodpetrių k.v. griovio  up. Miliuša, M-1, M-1-2 ir jų statinių remontas

1

 45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Roma Volbikienė

6 mėn.

I-II ketv.

 

15.

„Taurų gyvenvietės Staiginės gatvės drenažo remontas

1

 45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Roma Volbikienė

7 mėn.

I-II ketv.

 

16.

Lomių gyvenvietės Viltie g. 4 ir Bažnyčių g. 9 gyvenamųjų namų statybinio drenažo remontas

1

 45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Roma Volbikienė

7 mėn.

I-II ketv.

 

17.

Tauragės r. Tauragės sen. Juodpetrių k. sodų bendrijoje „Puriena“ I etapo darbai

1

 45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Roma Volbikienė

4 mėn.

I-II ketv.

 

18.

Tauragės krašto muziejaus ekspozicijų salių ir vidaus patalpų įrengimas

1

 45000000-7 Statybos darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Edita Gaižauskienė

6 mėn.

I ketv.

 

19.

Smėlynų g. ir Smėlynų skg., Tauragės mieste, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbai bei jų projektavimas

1

 45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Aivaras Preikšaitis

7 mėn.

I ketv.

 

20.

Socialinių būstų paprastasis remontas

1

 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai

Skelbiama apklausa

Egidijus Montvilas

6 mėn.

I ketv.

 

21.

Vandentiekio ir nuotekų įrengimas socialiniuose būstuose

15

 45332200-5 Vandentiekio įrengimo darbai

Skelbiama apklausa

Egidijus Montvilas

6 mėn.

I ketv.

 

22.

 Žygaičių seniūnijos  Sartininkų kaimo, Tylos gatvės kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

16 mėn.

II ketv.

 

23.

Batakių seniūnijos  Batakių mstl., Slėnio g. kapitalinio remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

16 mėn.

II ketv.

 

24.

Gaurės seniūnijos Milaičių kaimo, Milaičių g. atkarpos kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

16 mėn.

II ketv.

 

25.

Lauksargių seniūnijos Šakių k., Gandrų gatvės atkarpos kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

16 mėn.

II ketv.

 

26.

Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo  Akmens gatvės kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

7 mėn.

II ketv.

 

27.

Mažonų seniūnijos Lomių kaimo, Astrų g. kap.remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

7 mėn.

II ketv.

 

28.

Mažonų seniūnijos Pagramančio mstl., Šlaito g. kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

7 mėn.

II ketv.

 

29.

Skaudvilės mstl. Kęstučio skg. kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

7 mėn.

II ketv.

 

30.

Skaudvilės mstl., Statybininkų g. kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

7 mėn.

II ketv.

 

31.

Skaudvilės seniūnijos , Trepų kaimo Tvenkinių g. kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

16 mėn.

II ketv.

 

32.

 Žygaičių seniūnijos  Sartininkų kaimo, Tylos gatvės kap. remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Rasa Paklaniškienė

16 mėn.

II ketv.

 

33.

Strazdo g. remontas

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

15 mėn.

IV ketv.

 

34.

Viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato esančio Jūros g. 5 Tauragėje, modernizavimas

1

45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Indrė Martinavičiūtė

8 mėn.

I ketv.

Pirkimą vykdys PSPC

35.

Elektromobilių krovimo stotelių įrengimas

5 vnt.

45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Genovaitė Pukelytė

4 mėn.

III-IV ketv.

 

36.

Tauragės miesto Šlaito gatvės kapitalinio remonto darbai

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Aivaras Preikšaitis

6 mėn.

II ketv.

 

 

37.

Tauragės r. sav. Paberžių kaimo Tvenkinių gatvės kapitalinis remontas

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Aivaras Preikšaitis

6 mėn.

II ketv.

 

38.

Tauragės sen., Dacijonų k., kelio Ta-60 kapitalinis remontas

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Atviras konkursas (supaprastintos vertės)

Aivaras Preikšaitis

36 mėn.

II ketv.

 

39.

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5 Tauragėje, modernizavimas (šildymo sistemos atnaujinimas)

1

 

 

45000000-7 Statybos darbai

CPO

Justinas Norkaitis

7 mėn.

II ketv.

 

40.

Vaikų darželio Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Alėjos g. 3G, patalpų paprastojo remonto darbai

1

45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Egidijus Montvilas

3 mėn.

III ketv.

 

41.

Pėsčiųjų perėjų apšvietimas Tauragės mieste

1

45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Egidijus Montvilas

5 mėn.

III ketv.

 

42.

Asfalto duobių taisymas Tauragės mieste

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Egidijus Montvilas

6 mėn.

III ketv.

 

43.

Smėlynų skg. nuotekų tinklų įrengimas

1

45000000-7 Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Egidijus Montvilas

4 mėn.

III ketv.

 

44.

Vietinės reikšmės kelių

( gatvių) su asfalto danga duobių  užtaisymas Tauragės mieste ir Tauragės rajone

1

45233142-6 Kelių remonto darbai

Skelbiama apklausa

Justinas Norkaitis

4 mėn.

III ketv.

 

45.

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro  pastato, esančio Jūros g. 5 Tauragėje, modernizavimas

( nuotekų sistemos atnaujinimas)

1

45000000-7

Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Justinas Norkaitis

4 mėn.

IV ketv.

 

46.

Tauragės miesto Vasario 16-osios g. susikirtimo su Dariaus ir Girėno gatve sutvarkymas

1

45000000-7

Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Aivaras Preikšaitis

9 mėn.

IV ketv.

 

47.

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, esančio Jūros g.5, Tauragėje priestato statybos ir įrengimo darbai

1

45000000-7

Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Indrė Juknienė

4 mėn.

IV ketv.

 

48.

Tauragės rajono pažeistos melioracijos infrastruktūros atstatymo darbai

 

1

45112320-4 Melioracijos darbai

Supaprastintas atviras konkursas

Roma Volbikienė

16 mėn.

IV ketv.

 

49.

Tauragės miesto pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo darbai (5 objektai)

1

45000000-7

Statybos darbai

Skelbiama apklausa

Aivaras

Preikšaitis

8 mėn.

IV ketv.

 

2018 m. balandžio 26 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-526 redakcija

2018 m. birželio 28 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-824 redakcija

2018 m. liepos 12 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-903 redakcija

2018 m. rugsėjo 10 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1149 redakcija

2018 m. rugsėjo 14 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1186 redakcija

2018 m. spalio 3 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1266 redakcija

2018 m. lapkričio 21 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1468 redakcija

2018 m. lapkričio 30 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 5-1525 redakcija

 

Į pradžią