Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-181 2020-05-27
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. 1-226 „DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. TSP-181

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės  mero 2020 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. 4-14 „Dėl darbo grupės Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, patyrusių nuostolių karantino metu, rėmimo priemonėms parengti sudarymo“, 2020 gegužės 11 d. posėdžio protokolą Nr. 22-137 ir 2020 gegužės 14 d. posėdžio protokolą Nr. 22-142, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 liepos 3 d. sprendimu Nr. 1-226 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Savivaldybės meras

 

 

Administracijos direktorius

                                          

Modestas Petraitis

 

 

Parengė

 

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas

Andrius Laucius

Mob. 8 672 29 843, el. p. andrius.laucius@taurage.lt

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 1-226

(Tauragės rajono savivaldybės tarybos  2020 m. gegužės d. sprendimo Nr.    redakcija)

 

 FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠAS

 

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (2 redakcija, toliau – EVRK)

Veiklos grupė

Fiksuotas pajamų mokesčio dydis (Eur) taikomas veiklai vykdomai:

neribojant teritorijos

Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją

konkrečios savivaldybės teritorijoje

1

2

3

4

5

6

7

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

1

1

1

003

Prekyba tik ne maisto produktais

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

1

1

1

004

Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

1

1

1

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

1

1

1

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

1

1

1

008

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

1

1

1

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

1

1

1

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

1

1

1

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

1

1

1

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

1

1

1

014

Drabužių siuvimas, taisymas

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

1

1

1

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

1

1

1

016

Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

1

1

1

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

1

1

1

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

1

1

1

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

1

1

1

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

1

1

1

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

1

1

1

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

1

1

1

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

1

1

1

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

1

1

1

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

1

1

1

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

1

1

1

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

1

1

1

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

1

1

1

030

Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

1

1

1

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

1

1

1

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

1

1

1

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

1

1

1

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)

Paslaugos

1

1

1

035

Įrankių galandimas

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

1

1

1

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

1

1

1

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

1

1

1

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

1

1

1

039

Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

1

1

1

040

Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

1

1

1

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

1

1

1

042

Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

1

1

1

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

1

1

1

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

1

1

1

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

1

1

1

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

1

1

1

047

Avalynės gamyba

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

1

1

1

048

Baldų gamyba

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

1

1

1

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)

(įeina į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90)

Paslaugos

1

1

1

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

1

1

1

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

1

1

1

054

Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

1

1

1

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

1

1

1

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

1

1

1

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

1

1

1

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

1

1

1

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

1

1

1

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

1

1

1

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

1

1

1

069

Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

1

1

1

071

Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

1

1

1

073

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

1

1

1

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

1

1

1

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

1

1

1

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

1

1

1

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

1

1

1

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

1

1

1

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

1

1

1

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

1

1

1

081

Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

1

1

1

082

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

1

1

1

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

1

1

1

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

1

1

1

086

Miško daigynų veikla

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

1

1

1

088

Medalių, medalionų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

1

1

1

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

1

1

1

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

1

1

1

091

Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

1

1

1

092

Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

1

1

1

093

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

1

1

1

094

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

1

1

1

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

1

1

1

096

Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

1

1

1

098

Gelbėtojų veikla

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

1

1

1

099

Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

1

1

1

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

1

1

1

101

Pastatų valymo po statybų darbai

(įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

1

1

1

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

1

1

1

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

1

1

1

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

1

1

1

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-181 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. 1-226 "DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
TSP-181 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. 1-226 "DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
TSP-181 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. 1-226 "DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
TSP-181 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. 1-226 "DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią