Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-228 2020-07-29
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PARDUODAMŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 29 d. Nr. TSP-228

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. 1-46 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Paskelbti šį sprendimą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras           

 

 

                                                                 

Administracijos direktorius

 

Modestas Petraitis

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Vilma Bergelienė

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistė

Tel. (8 446) 62 853, el. p. vilma.bergeliene@taurage.lt

 

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. liepos   d. sprendimu Nr.

 

 

PARDUODAMŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Būsto pavadinimas

Būsto adresas

Bendras plotas, kv. m

1.

Butas su rūsiu

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 140-40

74,68

2.

Butas su rūsiu, pažymėtu R-3 (3,66 kv. m)

Tauragė, Vytauto g. 76A-50

64,65

3.

Butas

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 140-23

64,86

4.

Butas su rūsiu

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 140-29

74,46

5.

Butas

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 146-4

 

70,14

6.

Butas su rūsiu

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 140-30

43,83

7.

Butas su bendro naudojimo patalpomis: a-1 (1/5 iš 9,45 kv. m), a-2 (1/3 iš 7,00 kv. m)

Tauragė, Prezidento g. 40-6

32,21

8.

Butas su rūsiu

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 122-70

51,57

9.

Butas su rūsiu 7,55 kv. m

Tauragė, Gedimino g. 31-44

65,99

10.

Gyvenamojo namo dalis (parduodama dalis 101,36 kv. m) su priklausiniais: 1/2 daržinės (parduodama dalis 52,00 kv. m), 1/2 tvarto (parduodama dalis 37,5 kv. m)   

Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Balčių k. 18

101,36

11.

Butas su priklausiniais: malkinė (unikalus Nr. 7794-9006-0034), malkinė (unikalus Nr. 7794-9006-0045), 1/4 tvarto (unikalus Nr. 7794-9006-0067)

Tauragės r. sav., Tauragės sen., Kuisių k., Kuisių g. 14-2

37.87

12.

Butas su bendro naudojimo patalpa, pažymėta: a-1 (1/2 iš 5,31 kv. m), priklausiniais: 42/100 ūkinis pastatas (unikalus Nr. 7794-6002-3027), 1/2 garažo (unikalus Nr. 7794-6002-3038), 1/2 ūkinio pastato (unikalus Nr. 7794-6002-3049), 1/3 kiemo rūsio (unikalus Nr. 7794-6002-3149), 1/2 ūkinio pastato (unikalus Nr. 7794-6002-3150), 1/2 garažo (unikalus Nr. 7794-6002-3164)

Tauragė, Pramonės g. 4-3

66,06

13.

Butas su rūsiu, 1/2 sandėlio (unikalus Nr. 7794-8005-6028)

Tauragė, Stoties g. 22-2

33,05

14.

Butas su rūsiu

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 146-54

54,30

15.

Butas su rūsiu 3,87 kv. m

Tauragė, Gedimino g. 31-9

71,28

16.

Butas su rūsiu

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 146-43

70,34

17.

Butas

Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 17-1

27,84

18.

Butas

Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Tauragės Dvaro g. 30A-13

41,00

19.

Butas

Tauragė, Melioratorių g. 2-19

64,17

 

 

__________________________________________

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-228 - DĖL PARDUODAMŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-228 - DĖL PARDUODAMŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-228 - DĖL PARDUODAMŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
TSP-228 - DĖL PARDUODAMŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
TSP-228 - DĖL PARDUODAMŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
Į pradžią