Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-219 2020-07-29
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO TAURAGĖS R. SAV. MAŽONŲ SEN. NORKAIČIŲ K. GATVEI

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei

 

2020 m. liepos 29 d. Nr. TSP-219

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Tauragės rajono savivaldybės Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo bevardei gatvei pavadinimą – Saulėtekio gatvė (pridedamas gyvenamosios vietovės gatvių išdėstymo planas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                 

 

 

Administracijos direktorius

 

 

Modestas Petraitis

 

 

 

Parengė

 

Petras Kulikauskas

Geodezijos ir GIS sk. vyr. specialistas

Tel. (8 446) 61 944, el. p. petras.kulikauskas@taurage.lt

Dokumento priedai:
TSP-219 - DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO TAURAGĖS R. SAV. MAŽONŲ SEN. NORKAIČIŲ K. GATVEI (1 PRIEDAS)
TSP-219 - DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO TAURAGĖS R. SAV. MAŽONŲ SEN. NORKAIČIŲ K. GATVEI (2 PRIEDAS)
TSP-219 - DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO TAURAGĖS R. SAV. MAŽONŲ SEN. NORKAIČIŲ K. GATVEI (3 PRIEDAS)
Į pradžią