Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-633 2013-03-27
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR Mero 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS patvirtinimo

 

                                                               2013 m. kovo 27 d.  Nr. 1-633

                                                                          Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-88  (2013 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. 1-580 redakcija), 8, 89.16 ir 243 punktais, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2012 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

   2. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                         Silverijus Statkus

______________

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-633 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią